จัดสัมมนา ให้สาระ/ความรู้

 

              Surge Guard ได้จัดการ Training หัวเรื่อง “Efficient Surge and Lightning Protection and Video Surveillance installation sites” โดยมุ่งเน้นให้สาระ/ความรู้แก่ลูกค้าผู้ที่สนใจ ครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 กันยายน 2560 และครั้งที่สองเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2550 ที่ผ่านมา โดยได้การตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีในเนื้อหาสาระ ที่มุ่งเน้นให้ประโยชน์เพื่อนำไปทำความเข้าใจ/แก้ไขปัญหาที่เกิดจากสัญญาณไฟกระชากในระบบงาน