อยู่ใน “บ้าน” อย่างไรให้ปลอดภัยในช่วงฝนฟ้าคะนอง

Read More

เปิดปม ฟ้าผ่ากวางเรนเดียร์ตายทั้งฝูงได้อย่างไร?

Read More

ฟ้าผ่า ข้อเท็จจริงที่ควรรู้

Read More

ฟ้าผ่า การป้องกันตัวและปฐมพยาบาลเมื่อฟ้าผ่า

Read More

นักวิชาการเตือนฟ้าผ่า! ไม่ได้เกิดจากโลหะสื่อล่อฟ้า

Read More