พฤติกรรมเสี่ยงไฟใหม้บ้านหน้าร้อน

Read More

ฟ้าผ่าที่ ทะเลสาบมาราไคโบ

Read More

วิธีปฏิบัติตัวหลีกเลี่ยงการ ถูกฟ้าผ่า

Read More

6 วิธีป้องกันฟ้าผ่า

Read More

อยู่ใน “บ้าน” อย่างไรให้ปลอดภัยในช่วงฝนฟ้าคะนอง

Read More