SurgeGuard ร่วมงาน Solution Day Journey 4.0

SurgeGuard ร่วมงาน Solution Day Journey 4.0 กับบริษัทดิจิตอลคอมจำกัด เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยในงานเป็นการนำเสนอรูปแบบ Application ที่ใช้งานในรูปแบบต่างๆ ในปัจจุบันที่มาพร้อมกับความ Smart ทันสมัยตามยุคดิจิตอล 4.0 เช่น Smart Home, Smart Transportation, Smart Factory, Smart Retail, เป็นต้น และอุปกรณ์ป้องกันสัญญาณไฟกระชาก SurgeGuard ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับระบบงานในรูปแบบต่างๆ ให้มีความเสถียรภาพลดความเสียหายจากสัญญาณไฟกระชาก และสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าระบบงานที่ทันสมัยแล้วยังได้รับการป้องกันอย่างเต็มประสิทธิภาพ