Surge Guard Training

Surge Guard จัดกิจกรรม Training ให้กับลูกค้า ผ่านทาง Master Dealer บริษัท ดิจิตอลคอม จำกัด เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 

โดยแนะนำการเลือกใช้อุปกรณ์และช่วยแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับไฟกระชาก เลือกให้เหมาะกับการใช้งาน และป้องกันให้ถูกวิธี อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็จะปลอดภัยจากไฟกระชาก