Install แนะนำวิธีการติดตั้งอุปกรณ์

ตัวช่วยเรื่องติดตั้ง
ติดตั้งยังไง?
in - out ทางไหน?
>>>รูปภาพี่จะช่วยให้เข้าเรื่องการติดตั้ง

#ProtectBesideYou
#รักอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เลือกSurgeGuard
#ป้องกันไฟกระชาก #ป้องกันระบบกล้องวงจรปิด #ระบบCCTV