เมื่อ CCTV ช่วยจับโจร❗️❗️❗️❗️❗️ จะไม่ปกป้อง CCTV หรอ?

 

...อย่าลืมติด Surge Protector ช่วยปกปอ้ง CCTV ให้ปลอดภัยจากไฟกระชาก
#ไฟกระชาก #ตัวการทำร้ายCCTV #ปกป้องCCTV#ฟ้าผ่า