HOME
PRODUCT
ABOUT US
CLIENTS
SUPPORT
CONTACT US

ความจำเป็นในการป้องกันฟ้าผ่า


      ปัจจุบันในโลกเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดนิ่ง เป็นยุคของการนำอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำที่อยู่ในรูปของชิป ไอซีขนาดเล็กที่อัดแน่นไว้ด้วย ทรานซิสเตอร์และองค์ประกอบอื่นๆ จำนวนหลายหมื่น หลายแสนหน่วยเข้า มาประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์สื่อสารฯลฯ ชิปไอซีต่างๆ เหล่านี้ถูกนำมาใช้งานโดยการประกอบลง แผงวงจรร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆในสภาพ ที่เบียดเสียดยัดเยียดเพื่อให้ได้ขนาดของแผงวงจรมีขนาด เล็กลงที่สุดเท่า ที่จะทำได้เพื่อประโยชน์ทางการค้า สิ่งนี้เป็นสาเหตุ ประการสำคัญที่ทำให้มาตรการ การป้องกันไฟฟ้า สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์เหล่านี้มีบทบาทสูงขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารและระบบควบคุมคำตอบที่เป็นสาเหตุ หลักก็คือการ พัฒนาและการประยุกต์ใช้ งานด้านอิเล็กทรอนิคส์ที่ก่อให้เกิดชิปไอซีขนาดเล็กเช่น VLSI ซึ่งบรรจุไว้ด้วยหน่วยเล็กๆ เช่น ทรานซิสเตอร์,ไดโอด, ตัวต้านทาน,ตัวเก็บประจุฯลฯ จำนวนมากมายนั้นเป็นการทำให้ขีดความสามารถในการที่จะ ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของ สภาพทางไฟฟ้าชั่วขณะหรือที่เราเรียกว่า “ทรานส์เชี้ยน”(Transients) หรือ เสิร์จ (Surge) หรือไฟกระโชกของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ เหล่านี้ลดลงไปเรื่อยๆ ยิ่งถูกนำมาเบียดเสียดยัดเยียดลง บนแผง วงจรขนาดเล็กด้วยแล้วก็ยิ่งทำให้เปราะบางต่อ ทรานเชี้ยนยิ่งขึ้นไปอีกนับวันที่เทคโนโลยี ด้านอิเล็กทรอนิคส์พัฒนาก้าวหน้าจากหลอดแก้วสูญญากาศมาสู่ทรานซิสเตอร์มาสู่ ไอซีขนาดกลางมาสู่ LSI และ VLSI ปัญหาเรื่องนี้ได้เพิ่มเป็นทวีคูณด้วยเงื่อนไขง่ายๆ ที่ว่าลดขนาดเพิ่มความสามารถเพิ่มความสำคัญแต่ลดความทนทานลง นั่นเอง

Client

      ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าที่เลือก ใช้ผลิตภัณฑ์นำไปใช้งานในการป้องกัน ระบบงานและอุปกรณ์ของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น
กลุ่มบริษัทเอกชน
กลุ่มรัฐวิสาหกิจ
กลุ่มหน่วยงานราชการ